CFP Kobiety – dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość

„Kobieta”, „kobiecość” współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd.  Niezależnie od perspektywy badawczej organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • kobiety i kobiecość w kulturze, kultura wobec kobiet (film, serial, literatura, komiks, sztuki plastyczne, gry wideo etc.);
 • kobiety – muzy, boginie, superbohaterki, celebrytki;
 • dyskursy feminizmu;
 • feminatywy;
 • stereotypy i archetypy;
 • cielesność; tożsamość, seksualność;
 • moda;
 • kobiecość dawniej i współcześnie;
 • starzenie się;
 • macierzyństwo;
 • presje społeczne i kulturowe;
 • polityka;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji, przemocy;
 • kobiecość kontrowersyjna, napiętnowana;
 • kobiety w religiach i mitologiach;
 • narracje kobiece, a także twórczość kobiet i twórczość dla kobiet;
 • kobieta w przestrzeni zawodowej: np. w akademii, biznesie, służbach mundurowych etc.;
 • społeczne role kobiety;
 • emocje, związki, relacje, rodzina;
 • media, social media;
 • siła, sprzeciw, aktywizm: np.  #MeToo, Ogólnopolski Strajk Kobiet etc.;
 • opozycja kobiecość i męskość;
 • działalność społeczna.

Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres kob.ekonferencja@gmail.com mija 21 listopada 2022 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 180 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://kdpkkonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama