Program obrad

piątek 20 września 2019, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, II piętro, sala 114

PANEL I 13.00-14.30

mgr Marlena Piotrowska (Uniwersytet Wrocławski), Kariera, władza, matriarchat? Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ścieżki kariery czołowych niemieckich polityczek

mgr Ewa Bałuszyńska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Kobieta w polskim wojsku – zarys historyczny działalności

mgr Ewelina Andrzejewska (Uniwersytet w Białymstoku), Po stronie sprawiedliwości i poszanowania prawa – Aleksandra Stypułkowska na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

przerwa na kawę 14.30-15.00

PANEL II 15.00-16.30

mgr Paulina Fronczak-Chruściel (Uniwersytet Łódzki), Pozycja i charakterystyka pracy dziennikarek w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Analiza wybranych przykładów

mgr Marta Gorajczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Seksualne niewolnice III Rzeszy, czyli o wykorzystywaniu kobiet w Generalnym Gubernatorstwie i Warszawie

dr Ewa Rybałt (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),Wstęp do paidei kobiety, czyli o renesansowych damach niełatwych obyczajów

przerwa na kawę 16.30-17.00

PANEL III 17.00- 19.00

dr Anna Ambrochowicz-Gajownik (badaczka niezależna), Kuchnia francuska w świecie kobiet (podróż poprzez książki, blogi, filmy)

dr Kalina Kosacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Narracje kobiet na temat emocji

mgr Grzegorz Michalik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kobieta nie istnieje… – czy psychoanalityczny feminizm jest możliwy?

mgr Łukasz Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wybrane postulaty jurysprudencji feministycznej wobec unormowań polskiego systemu prawa

21 września 2019, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, II piętro, sala 114

PANEL IV 10.00-11.30

mgr Iwona Micorek (Uniwersytet Śląski), Czy kobieta może być liderem w Kościele? Refleksja nad rolą moderatorki w Ruchu Światło-Życie

mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski), Jestem muzułmanką – dyskryminacja kobiet a działalność edukacji międzykulturowej

mgr Anna Gładkowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Czas milczenia i czas mówienia. Obecność kobiet na kartach Pisma Świętego

przerwa na kawę 11.30-12.00

PANEL V 12.00-14.00

Martyna Pilarska (Uniwersytet Śląski), „Kiedy przyjdą aby zabrać moją mamę…”. Doświadczenie kobiet w komunikatach organizacji pozarządowanych poświęconych obronie praw mniejszości religijnych

mgr Anna Kuchciak (Uniwersytet Wrocławski), Kobiety starsze – z perspektywy praw człowieka

mgr Wioleta Gałat (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Nauka i kobiety – o relacji nieoczywistej

mgr Sebastian Porzuczek (Uniwersytet Jagielloński), Efemeryczna figura kobiecości w „Piotrusiu” Leo Lipskiego. Strategie subwersywne i ciała mniejszościowe

przerwa na kawę 14.30-15.00

PANEL VI 15.00-17.00

mgr Klaudia Hałuszka (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Ikona Dziś), Bycie poprzez gest jako sposób wyrażania się idei kobiecości w twórczości Jerzego Nowosielskiego

mgr Kamila Byrtek (Uniwersytet Opolski), Kobiece „ja” w poezji Ireny Wyczółkowskiej

dr Joanna Łapińska (badaczka niezależna), Szepczące kobiety i haptyczna wizualność w filmach ASMR

Joanna Piechura-Velychenko (Uniwersytet Warszawski), Krocząc naprzód: Gradiva i kobieta-dziecko surrealizmu w twórczości Fridy Kahlo

CFP Kobiety, kobiety, kobiety…

Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko.

Katarzyna Nosowska

„Być kobietą, być kobietą” śpiewała onegdaj Alicja Majewska. I choć definicja kobiecości czy też związane z płcią role społeczne uległy licznym modyfikacjom od roku 1977, to kwestia ta wciąż skłania badaczy do pogłębionych studiów i analiz. Naukowe omówienia dotyczą szerokiego spectrum tematycznego. Medycyna i psychologia zwracają uwagę m.in. na poczucie kobiecości po zabiegach mastektomii i histerektomii – szczególnie w odniesieniu do alarmująco wysokiego poziomu zachorowań na nowotwory. Nauki społeczne zgłębiają kwestię kobiecej tożsamości i miejsca kobiet w społeczeństwie. Literaturo- i kulturoznawstwo wciąż chętnie dokonują analiz zarówno dzieł napisanych przez kobiety, jak i stworzonych przez nie bohaterek. Historii nieobce są liczne przypadki kobiet, które zmieniły oblicze świata – ale także teorie spiskowe, wedle których znane persony ze świata nauki i sztuki miały być w istocie kobietami w męskim przebraniu. Niezależnie od obranej perspektywy badawczej, temat kobiet i kobiecości wciąż inspiruje do dalszych obserwacji. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • kobiety i kobiecość w kulturze, kultura wobec kobiet (film, serial, literatura, komiks, sztuki plastyczne, gry wideo etc.);
 • dyskursy feminizmu;
 • archetypy;
 • cielesność;
 • tożsamość;
 • historia i kobiety;
 • przemoc wobec kobiet;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;
 • kobiecość kontrowersyjna, napiętnowana;
 • kobiety w religiach i mitologiach;
 • kobiety – muzy, boginie, superbohaterki, celebrytki;
 • twórczość kobiet i twórczość dla kobiet;
 • kobiety nauki;
 • kobieta w przestrzeni zawodowej;
 • społeczne role kobiety;
 • rodzina i wychowanie;
 • emocje, związki, relacje;
 • kobiecość i kobiety w przestrzeni medialnej;
 • narracje kobiece;
 • opozycja kobiecość i męskość

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kdpk.konferencja@gmail.com mija 1 września 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta